Thông tin về Dịch vụ của Chúng tôi

Sơ lược về Windermere

Windermere là tổ chức dịch vụ cộng đồng độc lập, hoạt động trên khắp vùng đông nam Victoria, để giúp đỡ những người cần chúng tôi nhất. Kể từ khi được thành lập cách đây hơn 150 năm, chúng tôi đã cố gắng tạo ra cộng đồng mạnh hơn, kết nối và hỗ trợ hơn.

Chúng tôi cung cấp các hỗ trợ dưới nhiều hình thức khi chúng ta cùng nhau tìm giải pháp phù hợp cho nhiều vấn đề phức tạp mà trẻ em, các gia đình và cá nhân phải đối diện trong cộng đồng chúng ta.

Mục đích của chúng tôi là trợ giúp sớm bằng cách cung cấp các chương trình và dịch vụ thuộc các lĩnh vực chính dưới đây:

 1. An sinh Gia đình để tạo ra các thay đổi tích cực về hành vi, hiểu rõ hơn và ứng phó với nạn bạo hành và/hay bỏ bê
 2. Phát triển Trẻ thơ, Giáo dục & Hỗ trợ bao gồm giữ trẻ và các dịch vụ dành cho trẻ em và người lớn bị chậm phát triển và khuyết tật
 3. Hỗ trợ và trợ giúp dành cho nạn nhân bị chấn thương, hành hung và/hay tội phạm bạo hành
 4. Củng cố Cộng đồng nhằm mục đích đáp ứng nhanh chóng nhu cầu thiết yếu và mới.

Dù được chính phủ tiểu bang và liên bang tài trợ cho một số dịch vụ, những dịch vụ khác của chúng tôi chỉ được tài trợ bởi các nhà tài trợ và nhà bảo trợ mà chúng tôi thực sự biết ơn.

Chúng tôi tin rằng ai ai cũng là người trong cộng đồng chúng ta và điều này phản ảnh trong cách làm việc của chúng tôi với những người chúng tôi phục vụ mỗi ngày.

Chúng tôi có cơ sở tại một số địa điểm trên khắp vùng Đông Nam Victoria.

Hãy liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết:

Thông dịch viên

Nếu quý vị cần thông dịch viên, chúng tôi có thể sắp xếp thông dịch viên cho quý vị.

Phương thức của Chúng tôi về Dịch vụ

Đạt được kết quả tốt nhất cho quý vị là trọng tâm của mọi việc chúng tôi làm.

Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với quý vị và gia đình để xác định và hiểu những gì là quan trọng nhất. Cùng nhau, chúng tôi cộng tác với quý vị để đặt ra các mục tiêu cá nhân thiết thực và các mục đích quan trọng đối với quý vị; chúng tôi sử dụng các ưu điểm và khả năng cá nhân của quý vị để giúp quý vị đạt được các mục tiêu cùng các mục đích này.

Ngoài lợi ích có một nhân viên riêng và liên tục, quý vị cũng sẽ được sử dụng chuyên môn của toàn đội ngũ nhân viên của chúng tôi một đội ngũ nhân viên hiểu các mục tiêu trước mắt và lâu dài của quý vị và cam kết giúp quý vị đạt được điều đó.

Thông qua phương thức thiết thực và chừng mực của chúng tôi, chúng tôi cam kết bảo đảm đạt được các mục tiêu về sức khoẻ và an sinh của quý vị.

Kết quả tốt nhất cho quý vị

Mục tiêu

Lựa chọn

Chủ động

Các Dịch vụ và Chương trình của Chúng tôi

Mục đích của chúng tôi là hỗ trợ sớm để trợ giúp đắc lực cho quý vị, gia đình và cộng đồng quý vị. Các chương trình và dịch vụ của chúng tôi tập trung cung cấp cho quý vị sự hỗ trợ quý vị cần - bao gồm can thiệp thiết thực và hỗ trợ kịp thời về bốn lĩnh vực chính.

Phát triển & Giáo dục Mầm non

Dịch vụ Can thiệp dành cho Người Khuyết tật & Trẻ thơ

Nếu quý vị hoặc người trong gia đình quý vị bị khuyết tật hoặc chậm phát triển, chúng tôi có thể giúp quý vị xác định dịch vụ hỗ trợ quan trọng nhất. Cùng nhau chúng ta sẽ thực hiện những thay đổi sẽ thực sự có ích trong cuộc sống của quý vị. Chúng tôi hợp tác với quý vị, gia đình và cộng đồng quý vị để thiết lập đúng mục đích và cách tốt nhất để bắt đầu đạt được mục đích này. Chúng tôi cũng có thể giúp quý vị hiểu và sử dụng NDIS.

Với sự hỗ trợ linh hoạt và tập trung cùng nhân viên tận tâm, chúng tôi có thể giúp quý vị có cuộc sống độc lập hơn.

Dịch vụ Giữ trẻ

Nhu cầu gửi trẻ của mỗi gia đình mỗi khác. Quý vị và người bạn đời có thể làm việc phải nhiều giờ hoặc quý vị có thể là người mẹ đơn thân không có gia đình hỗ trợ. Quý vị có thể thích môi trường giữ trẻ tại nhà nhỏ hơn mà Dịch vụ Gia đình Giữ trẻ Ban Ngày cung cấp hơn là nhà trẻ. Con quý vị cũng có thể có nhu cầu đặc biệt hoặc bị những dị ứng cần được chú ý nhiều hơn. Dù quý vị có nhu cầu nhất định gì đi nữa, chúng tôi cũng có giải pháp giữ trẻ phù hợp với tình hình của gia đình quý vị.

Khủng hoảng, Hành hung & Chấn thương

Bị ảnh hưởng bởi tội phạm, hành hung hoặc chấn thương có thể là trải nghiệm khó khăn và khó hiểu.

Các dịch vụ của chúng tôi có thể giúp quý vị phục hồi và gồm có:

 • Tư vấn
 • Hỗ trợ để có nhà ở ngắn hạn hay dài hạn
 • Hỗ trợ thiết thực (ví dụ như Victim Impact Statement [Tờ Khai Tác động Nạn nhân], viết bản tường trình gửi đến Adult Parole Board [Hội đồng Ân xá Tráng niên] hoặc Victims of Crime Assistance Tribunal [Tòa Tài phán Hỗ trợ Nạn nhân Tội phạm]).
 • Các chương trình cụ thể để giúp quý vị đối phó và ngày càng cảm thấy tự tin hơn

Chúng tôi biết các tình huống nhất định có thể gây ra nhiều đau đớn và đau lòng; nếu để yên đôi khi có thể dẫn đến các vấn đề dài hạnmục tiêu của chúng tôi là giúp quý vị tìm con đường của quý vị để quý vị có thể tự tin tiến tới trong cuộc sống của mình.

An sinh Gia đình

Chúng tôi hỗ trợ kín đáo cho quý vị và gia đình quý vị để giúp quản lý các vấn đề hoặc khó khăn, bao gồm:

 • Tư vấn
 • Đối phó với hành vi khó khăn
 • Tư vấn và hỗ trợ thiết thực liên quan đến nhà ở và các vấn đề tài chính
 • Hỗ trợ các gia đình gặp phải những vấn đề ảnh hưởng đến con cái và sự phát triển của các em.
 • Hợp tác với quý vị về các kỹ năng nuôi dạy con hiệu quả
 • Ứng phó với các tình huống bạo hành trong gia đình

Mục đích chính của chúng tôi là giữ cho quý vị và gia đình quý vị gắn kết và giao tiếp với nhau.

Các chương trình Củng cố Cộng đồng

Đây là các chương trình được thực hiện theo nhóm nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu của cộng đồng chúng ta.

Chúng tôi tổ chức một số chương trình tại trường học nhằm mục đích hỗ trợ trẻ em có quyết định tốt hơn và giao tiếp với gia đình, cộng đồng và với nhau một cách tích cực. Trong môi trường lớp học vui vẻ, các chương trình của chúng tôi giải quyết một số vấn đề mà trẻ em phải đối diện thời buổi này, bao gồm:

 • Giáo dục về ma túy & bia rượu
 • Bắt nạt trên mạng
 • Bạo hành trong gia đình
 • Phân biệt đối xử vì giới tính, lối sống, chủng tộc hoặc tôn giáo.

Chúng tôi cũng có một số chương trình được tổ chức theo nhóm nhằm mục đích chỉ dẫn các cách thức hiệu quả để đối phó với vấn đề lo lắng, căng thẳng liên quan đến lạm dụng chất gây nghiện và/hay vấn đề sức khoẻ tâm thần và giao tiếp với những người có nguy cơ tự tử.

Các chương trình củng cố cộng đồng của chúng tôi được tài trợ bởi lòng hào phóng của các nhà hiến tặng trong cộng đồng. Nhờ những khoản hiến tặng của họ, chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu đặc biệt của cộng đồng chúng ta trong những lĩnh vực không được Chính phủ hỗ trợ.

Muốn biết thêm thông tin về tất cả chương trình & dịch vụ cụ thể của chúng tôi, truy cập windermere.org.au/services

Quý vị có cần thông dịch viên không?

Quý vị có gặp trở ngại hiểu tiếng Anh không?

Chúng tôi có thể sắp xếp thông dịch viên và giải thích cho quý vị miễn phí.

Chúng tôi hoan nghênh ý kiến đóng góp của quý vị

Dù quý vị muốn khen ngợi chúng tôi về một việc gì đó mà chúng tôi đã làm tốt hoặc khiếu nại về một việc gì đó có thể cần được cải tiến, ý kiến đóng góp của quý vị rất quan trọng để giúp chúng tôi cải tiến dịch vụ và hệ thống của chúng tôi.

Quý vị có thể khen ngợi hoặc khiếu nại bằng cách:

 • Nói chuyện thẳng với nhân viên liên quan, hoặc người quản lý dịch vụ của họ
 • Tải xuống tài liệu Khen ngợi & Khiếu nại dưới đây và gửi lại cho chúng tôi
 • Gọi điện thoại cho chúng tôi qua số 1300 946 337 để nói chuyện với một người trong đội ngũ Ý kiến Đóng góp của chúng tôi.

Liên lạc với chúng tôi

Số điện thoại chính: 1300 946 337

Trụ sở

48 Webb Street Narre
Warren VIC 3805

Điện thoại: 1300 946 337

Văn phòng Nội thành Phía Nam Melbourne

48 Webb Street Narre
Warren VIC 3805

Văn phòng Pakenham

Dịch vụ Giáo dục Mầm non & Giữ trẻ Trung tâm Cộng đồng Toomah

18 Golden Green Street
Pakenham VIC 3810

Văn phòng Gippsland

Chương Trình Hỗ trợ Nạn Nhân

246 Commercial Road
Morwell VIC 3840

Văn phòng Warragul

Dịch vụ Can thiệp dành cho Người Khuyết tật & Trẻ thơ

12 George Street
Warragul VIC 3820

Văn phòng Cranbourne

Các Cộng đồng dành cho Trẻ em & các Dịch vụ Phát triển Trẻ thơ

75-81 Willora Crescent
Cranbourne VIC 3977

Trung tâm Học tập Mầm non

Trung tâm Học tập Mầm non Frankston

1A Holmes Street Frankston VIC 3199

Điện thoại: (03) 9784 5300